Chow Gai Kew

Chow Gai Kew

Take out does not include soup