Moo Goo Gai Pan

Moo Goo Gai Pan

Take out does not include soup